SkolaTools - Web clients

je skup dodatnih programa koji rade u okviru WEB pretraživača

Pružaju sličnu (ili nešto manju) funkcionalnost kao i drugi samostalni klijent pogrami. Brzina izvršenja programa će takođe biti nešto sporija.

Ovi programi se preuzimaju sa Interneta (SkolaTools server) zajedno sa web stranicom. To je jedan od razloga da veličina ovih programa (a samim tim i funkcionalnost) mora da bude ograničena na razumnu meru.

Web programski dodaci mogu da se izrađuju sa raznim tehnikama kao što su:

1. JavaScript programi za manje složene primene

2. Java apleti za složenije primene

3. ActiveX dodaci ukoliko se želi pristupiti resursima računara (HDD, štampač i dr.)

SkolaTools za sada ne pruža usluge SQL servera i postavljanja relacionih baza podataka.

Podaci sa SkolaTools servera uvek se preuzimaju u obliku komprimovanih XML datoteka.

Obrada podataka uvek se vrši na strani klijenta.

Izrada Web baziranih dodataka za školu

Po dogovoru sa odgovornim osobama za održavanje školskog sajta.

Pretpostavke za rad Web dodataka

U svojim pretraživačima morate dozvoliti rad sa dodacima.

Za Internet Explorer: Internet Options/Security/Custom level.../ Settings (opcije za sigurnost).

U nekim slučajevima biće potrebno da se instališe dodatni softver, kao što je Java virtuelna mašina i dr.

Može da se desi da neki dodaci na starijim Web pretraživačima neće raditi.

Ako imate problema sa  podešavanjima konsultujte kolege.

Sigurnost dodataka

Treba imati na umu, da neki tipovi dodataka mogu da sadrže maliciozni i špijunski softver, čak i viruse.

Mi za sada ne možemo da pružimo sigurnosne sertifikate.

Predlog je da za izradu ovih dodataka škola imenuje odgovrnu osobu, i još nekog ko će imati uvid u softver. Maliciozni programi ne mogu slučajno ili greškom da se izrađuju, samo sa namerom.

Primeri dodataka koji koriste podatke sa SkolaTools servera

Primer 1. Raspored časova
Primer 2. Raspored predmeta - nije skroz funkcionalan
Primer 3. Školska obaveštenja
Primer 4. Školski kalendar - nije funkcionalan
Primer 5. VIP telefonski imenik zaposlenih
Primer 6. Portfolio nastavnika - nije skroz funkcionalan

Za sada nema više primera!
Koristite SkolaTools - Windows client na PC računarima i SkolaTools - Android client na mobilnim telefonima. Spisak za sada dostupnih klijenata

Za preuzimanje podataka sa SkolaTools servera

koristi se metoda Ajax (Asynchronous JavaScript and XML).
Obrada na strani klijenta obezbeđuje brzu obradu i listanje po podacima. Pri tome ne vrši se obnavljanje stranice, jer podaci su razdvojeni od HTML-a. To značajno smanjuje opterećenost servera i mreže.

Dozvolite JavaScript!

Radi u IE9 i više. Ako imate Windows XP koristite alternativne pretraživače jer sa IE8 neće raditi!
Testirano sa Google Chrome, Mozila, Opera i Safari. U Web pretraživačima Android telefona takođe radi sve funkcije!