SkolaTools - Windows client

za preuzimanje i pregled podataka na Windows platformi

Funkcionalnosti aplikacije SkolaTools - Windows client, rapoređeni su po sledećim tabovima (ušicama):

• TAB 1. Školska obaveštenja
• TAB 2. Raspored predmeta
• TAB 3. Raspored časova
• TAB 4. Portfolijo nastavnika (novo)
• TAB 5. Škola
• TAB 6. Help

Opis funkcionalnosti tabova i odgovarajuće slike korisničkog interfejsa možete pregledati na kraju ovog lista.

Donji deo prozora (forme) rezervisan je za opšte informacije i stalno se pojavljuje. Sadrži sledeće:

• Copyright (informacije o autoru)
• Informacije o host računaru gde se radi (ime računara, IP adresa, MAC adresa)
• Informacije o korisniku (user) aplikacije
• Tekući čas (Item). Preostalo vreme / Trajanje školskog časa u minutima
• Tekući dan, datum i vreme

Tu se nalazi i dugme Exit - zatvaranje aplikacije.

Za svaki segment (obaveštenja, kalendar itd.) je zajedničko:

Preuzimanje... fajla odnosno sadržaja

• Iz keša tj. iz odgovarajućeg fajla sa HDD PC računara
• Sa Interneta tj. sa SkolaTools servera

Izvoz (export) sadržaja u druge programe

Štampanje u okviru aplikacije nije obezbeđeno, međutim prikazani sadržaji (u zavisnosti od prirode podataka), mogu da se izvoze u tekstualne (TXT) ili Excel (XLSX) datoteke.

Instalacija

Raspakujte SkolaToolsClient.zip na željeno mesto HDD računara. Može u Root, Program File itd. (disk C: D: itd.), stim da sa USB-a neće raditi.

Pokrenite program SkolaToolsClient.exe iz foldera SkolaTools.

Ukoliko program se ne odaziva (Windows XP), javlja grešku ili određene komponente ne rade, instališite nadogradnju:
Microsoft .NET Framework 3.5.

Ako koristite Windows 7 ili više .NET Framework je već instalisan.

Fajlovi i folderi

Ispod foldera SkolaTools nalaze se sledeći folderi:

.start Fajlovi koji se učitavaju prilikom pokretanja programa

_pfolio Portfolijo nastavnika

kal Školski kalendar

obv Školska obaveštenja

tel Telefonski imenik

pod Rasporedi predmeta - glavna baza podataka

rsp Rasporedi časova

Ove foldere ne smete brisati i imena menjati!

Fajlove u folderima nemojte sa drugim programima editovati!

Korisnički interfejs SkolaTools - Windows client

Slike korisničkog interfejsa Opis


Za listanje treba dozvoliti JavaScript!!