slika

Zadnjih sedam (7) obaveštenja   
.
.
.

Ovaj primer možete ugraditi u zvanični sajt škole. Analizirajte JavaScript kôd, i dizajnirajte stranicu po želji.