slika Za izradu sopstvenog portfolija koristite desktop verziju: SkolaTools - Windows client.
Odavde možete samo da vršite pregled već postavljenih portfolija. Određeni podaci (pohađane obuke i sl.) se takođe ne prikazuju. Međutim desktop verzija SkolaTools - Windows client pruža svu neophodnu funkcionalnost, kako je to zakonom predviđeno.

1. RADNA BIOGRAFIJA - Lični podaci

Stavka Podaci
Naziv i mesto ustanove
Ime i prezime
Nastavnički aktiv
Zvanje u ustanovi
Godina staža
Staža u obrazovanju
JMBG
Godina rođenja
Broj telefona
Mejl adresa
WEB adresa
Zvanje - Struka (tekst iz diplome)
Ustanova koja je izdala diplomu
Licensa
Stepen stručne spreme
Strani jezici (nivo)
Informatička pismenost

Izaberite stavku!Pored prikazanog, portfolijo nastavnika sadrži još i sledeća poglavlja:
2. STRUČNO USAVRŠAVANJE
Sadrži podatke o aktivnostima nastavnika u vezi stručnog usavršavanja.
3. LIČNA PROFESIONALNA FILOZOFIJA
slika Mali esej nastavnika u vidu teksta. Maksimalni broj karaktera 2500.
4. SAMOPROCENA EFEKATA RADA
Samoevaluacija nastavnika u vidu teksta. Maksimalni broj karaktera 500.
5. SPOLJAŠNJA PROCENA EFEKATA RADA
Spoljašnja evaluacija nastavnika u vidu teksta. Maksimalni broj karaktera 500.
6. IZVEŠTAJ O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU
Godišnji i petogodišnji izveštaj.
7. GODIŠNJI LIČNI PLAN PROFESIONALNOG RAZVOJA
Plan za sledeću školsku godinu.

Esej
Da bi koristili kompletni portfolijo nastavnika, instalirajte aplikaciju: SkolaToolsClient
Uz odgovarajuća ovlašćenja, sa ovim programom možete da izrađujete i editujete sopstveni portfolijo.

Ovaj primer možete ugraditi u zvanični sajt škole. Analizirajte JavaScript kôd, i dizajnirajte stranicu po želji.