Pogledaj sajt: Projektna nedelja

Tehnička škola "Ivan Sarić" Subotica

Gde pored teorije uči se i struka, radi se praktično i priprema se za stvarni život

Obrazovni vaspitni rad se obavlja na tri područja rada:

  - E l e k t r o t e h n i k a
  - M a š i n s t v o
  - S a o b r a ć a j
U okviru svakog područja rada nalazi se više obrazovnih profila. Broj i vrsta obrazovnih profila svake godine je nešto drugačija, u skladu sa interesovanjima učenika i njihovih roditelja, potrebama privrede i tehničkim i kadrovskim mogućnostima. Tačne podatke pogledajte na sajtu škole.

Sve je veći broj oglenih obrazovnih profila odnosno odeljenja. U takvim odeljenjima nastava se izvodi sa smanjenim brojem učenika (20 ili 24 umesto 30), a nastava je organizovana u blokovima.
Elektrotehnika - obrazovni profili
- Administrator računarskih mreža (ogled)
- Elektrotehničar računara
- Elektrotehničar procesnog upravljanja
- Elektrotehničar telekomunikacija (ogled)
- Tehničar mehatronike (ogled)
- Elektrotehničar multimedija
- Elektrotehničar energetike
- Elektrotehničar elektrotronike
- Elektroinstalater (3 god.)
- Autoelektričar (3 god.)
- Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje (3 god.)
- Elektromehaničar za mašine i opremu (3 god.)
Mašinstvo - obrazovni profili
- Tehničar robotike (ogled)
- Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje
- Tehničar za kompjutersko upravljanje
- Automehaničar (3 god.)
- Operater mašinske obrade (3 god.)
- Bravar (3 god.)
Saobraćaj - obrazovni profili
- Tehničar za bezbednost saobraćaja
- Tehničar drumskog saobraćaja
- Tehničar unutrašnjeg transporta
- Saobraćajno-transportni tehničar
- Tehničar vuče
- Vozač motornih vozila (3 god.)

Adresa škole

Tehnička škola Ivan Sarić - Subotica
Trg Lazara Nešića 9, 2400 Subotica, Srbija

slika Sajt i slika email

www.tehnickaskolasubotica.edu.rs

messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs

slika Geografske lokacije

Škola (Glavna zgrada):

maps.google GŠ=46.097623 GD=19.671138


Radionice (mali Mesc):

maps.google GŠ=46.097543 GD=19.661971

Putanja (ruta): Škola - Radionice

slika Telefonski brojevi

Centrala fix:+381 24 552 031

Direktor fix: +381 24 551 972

Referent: +381 24 525 114

Školski policajac: +381 60 855 2061

Pedagog: +381 60 855 2027

Psiholog: +381 60 855 2011

Pravnik: +381 60 855 2005

Pomoćnici direktora

Opšti poslovi: +381 60 855 2002

Mašinstvo: +381 60 855 2001

Elektrotehnika: +381 60 855 2003

Saobraćaj: +381 60 855 2010


SkolaTools (S.Nagy): +381 60 855 2084