SkolaTools klijenti

Za sada razvijena su tri vrste klijenata

- Za operativni sistem Windows (desktop)

- Za operativni sistem Android

- Za Web pretraživače

Sličnosti i razlike

Svi klijenti se obraćaju istoj bazi podataka na Internetu. To znači da prikazani podaci na svim uređajima uvek će da budu isti i najsvežiji.

SkolaTools - Winows client pruža najviše funkcionalnosti, pošto radi na PC računaru direktno na Windows platformi. Ima veliki prostor za pregledno prikazivanje podataka i najbrži je pošto koristi PC računar visokih performansi.

SkolaTools - Android client je pak najpopularniji, pošto radi na mobilnim telefonima. Određene funkcije čak imaju veći značaj nego u ostalim varijantama. Na primer telefonski imenici (omah može da se koristi), ili geografske pozicije (pošto skoro svi Android telefoni imaju ugrađeni GPS) i slično.

SkolaTools - Web client su specijalni programi koji se ugnježđuju u zvanični sajt škole. Pošto rade u okviru pretraživača, imaju nešto slabiju funkcionalnost i performanse u odnosu na desktop varijantu. Prednost je da ne treba instalisati nikakav dodatni softver i može da se koristi pod svim operativnim sistemima, koji imaju odgovarajući Web pretraživač.

U planu su još klijenti

- Za Windows Phone

- Za Windows 8 (metro stil)

- Za iOS (iPhone telefone)

Razvoj klijenata za ove platforme u velikoj meri će zavisiti od broja korisnika pomenutih uređaja.

Za sada veoma mali broj učenika i nastavnika koristi uređaje (tablet računare i mobilne telefone), koji rade na gore pomenutim platformama.

Ukoliko u budućnosti će se pojaviti nove platforme i stiču odgovarajuću popularnost, mi ćemo biti spremni da i za njih izradimo odgovarajuće klijent aplikacije.

Freeware

Klijent programi nisu zaštićeni i besplatni su za korišćenje.

Takođe ne postoji nikakva procedura registracije.

Svaki korisnik, svaku varijantu može da instališe na proizvoljan broj uređaja.