SkolaTools - Android client

Aplikacija za uređaje sa Android operativnim sistemom

- za mobilne telefone
- i tablet računare

Rad aplikacije je velikim delom vezen za Internet. Veći deo podataka koristi sa SkolaTools servera. Međutim skinute podatke čuva u kešu, pa nakon prvog preuzimanja nije više potrebna Internet konekcija. Određeni podaci za koje smatramo da nisu podložni čestim promenama su fiksno zapisani u okviru aplikacije.

Početni pogled aplikacije

- Na startnoj stranici prikazuje vreme i datum
- Redni broj školskog časa koji je u toku
- Preostalo vreme / trajanje školskog časa
- Tekući školski časa (redni broj, predmet, razred, nastavnik)

Ispod su opcije prema drugim pogledima

- Raspred časova (skida se sa Interneta)
- Čitač školskih vesti (skida se sa Interneta)
- Važni telefonski brojevi (fiksno upisan u aplikaciju)
- VIP brojevi zaposlenih (skida se sa Interneta)
- Školski kalendar (skida se sa Interneta)
- Pismo za školu i autoru aplikacije (slanje email-a)
- O školi na srpskom i mađarskom (fiksno upisan u aplikaciju)
- Sajt škole na srpskom i mađarskom kao i sajt SkolaTools (linkovi na sajtove)
- Gde se nalazimo na mapi (linkovi na geografske lokacije)

Pogled poseduje meni

- Tu su adrese škole SRB i HU
- Help za korišćenje aplikacije SRB i HU
- Uključenje i isključenje zvonjenja (vibracije)

Pogledi rasporeda časova

- Prikazuje razred ili ime nastavnika
- Prikazuje naziv tekućeg dana
- Prikazuje raspored časova za tekući dan
- Lisanje levo/desno po radnim danima

Pogled poseduje meni

- Brisanje tekućeg rasporeda i učitavanje primera
- Export / Import rasporeda (SD kartica - otvaraju se odovarajući podpogledi)
- Cloud otvara pogled za preuzimanje rasporeda

Pogled preuzimanja rasporeda časova

- Izbor Internet / Keš
- Izbor Đak / Nastavnik
- Učitavanje liste Đak ili Nastavnik
- Izbor sa liste i učitavanje izabranog rasporeda

Pogledi školskih obaveštenja

- Prvi pogled prikazuje zadnjih sedam obaveštenja u skraćenom obliku
- Izborom željene stavke prelazi se na sledeći pogled sa detaljnim tekstom obaveštenja

Pogledi telefonskih imenika

- Važni telefonski brojevi škole su fiksno upisani u aplikaciju
- VIP brojevi zaposlenih prvo mora da se skida sa Interneta
- Izborom željene stavke otvara se podrazumevana aplikacija za zvanje sa odgovarajućim telefonskim brojem

Pogledi opisa školske

- Kratak opis škole na srpskom
- Kratak opis škole na mađarskom

Pogledi školskog kalendara

- Pod izradom

Linkovi ka drugim aplikacijama

- Linkovi na sajtove otvaraju izabrani sajt u podrazumevanom pretraživaču
- U slučaju slanja email-a otvara se Gmail sa odovarajućom adresom pošiljaoca i primaoca
- Gde se nalazimo na mapi, otvara mapps.google, pozicionirajući na odgovarajuće geografske koordinate

INSTALACIJA

- Preuzmite MESCSubotica.apk i prebacite na Vaš mobilni telefon
- Na mobilnom treba pokrenuti MESCSubotica.apk
- Treba dozvoliti instalisanje iz nepouzdanih izvora
- Za sada nismo u mogućnosti da aplikaciju postavimo na Play Store

Nekoliko pogleda na mobilnom telefonu

Početni pogled

Raspored časova

Preuzimanje rasporeda časova

Telefonski imenik

Školska obaveštenja