About - SkolaTools

Napomene u vezi korišćenja

Jedna celina
Skup programa (aplikacija) SkolaTools - admin i klijent programi za Android, PC i Web su čvrtso vezani za potrebe jedne škole.
Freeware
SkolaTools-admin niti klijent programi nisu zaštićeni i besplatni su za korišćenje. Za klijent programe ne postoji ni procedura registracije.
Međutim
• U interesu škole je da SkolaTools-admin ne ustupi drugim školama, jer pomoću programa mogu da se administrirjaju i postavljaju samo sadržaji vezani za datu školu.
• Sa uparenim klijent programima mogu da se čitaju samo sadržaji vezani za datu školu.
Treća lica
Po interesovanju, skup aplikacija SkolaTools, može da se prilagodi i za potrebe drugih škola.

SkolaTools inicijativa

Ima za cilj razvijanje jednog višeplatformskog informacionog sistema za potrebe osnovnih i srednjih škola.

Informacioni sistem SkolaTools se testira u Tehničkoj školi "Ivan Sarić" Subotica.

Pokretač inicijative

se zahvaljuje svim dosadašnjim korisnicima, beta testerima, kao i onima koji su obezbedili odgovarajuće baze podataka za potrebe testiranja i dali korisne predloge i sugestije.

Istovremeno očekuje još više korisnih predloga i sugestija, a naročito spremnosti za popularizaciju i širenje ove inicijative.

Takođe se nada da i određeni broj developera uzeti učešća u ovoj inicijativi.

abelsu@eunet.rs

Korisni linkovi

Ministarstvo prosvete
Zavod za udžbenike
Kreativna škola
Klik do znanja
Microsoft - Partner u učenju

Elektrotehnički fakultet Beograd
Elektrotehnička škola "Mihajlo Pupin" Novi Sad

Kreativna škola

Microsoft - Partner u učenju Microsoft Partners in Learning