Informacioni sistem SkolaTools

Opcije

sastoji se od skupa aplikacija:

• SkolaTools - admin
• i nekoliko klijent programa

koji su povezani preko oblaka (cloud).


Sistem

Osnovni moto je:

• uslužnost - korisne informacije i uslužni programi od pomoći i

• dostupnost - uvek i svugde, sa različitih uređaja i platformi.

SkolaTools klijenti za različite platforme

kao što su PC računari, tableti, mobilni telefoni i web pretraživači pružaju sličnu funkcionalnost i uvek pristupaju istoj bazi podataka. Međutim zbog razlike u uređajima (veličina ekrana, memorije i dr.) prezentacija sadržaja izgledaće različito.

Namena

Namenjena je osnovnim i srednjim školama radi pružanja relevantnih informacija učenicima i nastavnicima, kao što su:

• Školska obaveštenja
• Rasporedi časova
• Rasporedi predmeta
• Rasporedi razreda
• Rasporedi nastavnika
• Telefonski imenici
• Školski kalendar
• Portfolio nastavnika
• Osnovne informacije o školi
• i drugo

Klijent-Server arhitektura

Izrada i postavljanje sadržaja na Internet obavlja se pomoću programa SkolaTools-admin.

Korisnici (učenici i nastavnici) koriste raspoložive klijent programe za pregled i štampanje postavljenih sadržaja.

Razvijeni klijent programi obojeni su zelenom bojom na slici.

Klijenti su sposobni i za samostalan rad

Skinuti sadržaji kasnije mogu da se čitaju i iz keša, bez potrebe za Internet konekcijom.

Niz funkcionalnosti klijenata takođe nije vezano za Internet, kao što je školsko zvono, telefonski imenik škole, pronalaženje škole na mapi, samostalna izrada rasporeda časova, razni načini arhiviranja, informacije o školi itd.

Nisu kod svih klijenata sve opcije podjednako raspoložive. Na primer izrada portfolija nastavnika moguće raditi samo sa klijent programom SkolaTools - Windows client.

Preuzmite i instalirajte SkolaTools klijent aplikacije na Vašim uređajima:

SkolaTools - Android client (za mobilne telefone - MESCSubotica.apk- oko 100kB)
SkolaTools - Windows client (za PC računare - SkolaToolsClient.zip - oko 720kB)
Ili pogledajte nekoliko WEB dodataka koji su ugnježdeni u ovaj sajt